Support

MX-1 Factory Reset Issue

(1) Sett markøren på "Active" (2) Artikkelens overskrift -> "Informasjon angående problemene med fabrikkinnstillinger på MX-1" (3) Artikkelens innhold (Vennligst sørg for å endre URL på Hyper Link teksten) =========================================================================================== Vi beklager å måtte informere deg om at det er en mulighet for at fabrikkinnstillingene til MX-1 ikke blir helt ferdig før den blir sendt ut fra fabrikken.
Vennligst oppdater MX-1 til siste versjon først og deretter fabrikkinnstilling i henhold til prosedyren som er forklart nedenfor. .

Merk:
Alle innstillinger i MX-1 er initialisert etter å ha utført fabrikkinnstillingen.
Du kan lage en backup av MX-1s interne innstillinger og gjenopprette det som er beskrevet senere.

MX-1 System Update ( 2015/3/20 )
Oppdater MX-1 til siste versjon i henhold til fremgangsmåten beskrevet i MX-1 System Program.

Fabrikkinnstilling
 1. Hold [ RECALL ] knappen nede og skru på strømmen.
  Displayet indikerer " rSt " og [ START/STOP ] knappen blinker.
 2. Trykk på [ START/STOP ] knappen for å utføre fabrikkinnstillinger.
 3. Mens displayet indikerer " CNP ", skru av strømmen på MX-1, deretter på igjen.


Data backup / gjenopprette
Hva du trenger for å ta backup/gjenopprette data av MX-1
 • MX-1
 • AC adapter
 • USB kabel
 • En datamaskin med USB tilkobling (Windows 8 / 7 / Vista, Mac OS X )

Backup
 1. Hold nede pad [ 1 ] og skru på strømmen.
 2. Koble datamaskinen til MX-1s USB port via USB kabel.
 3. Åpne "MX-1" diskmappen på datamaskinen.
 4. Kopier alle filene i "BACKUP" mappen til datamaskinen.
 5. Etter at kopieringen er ferdig, løs ut "MX-1" disken i henhold til følgende prosedyre.
  Windows 8 / 7 / Vista
  Høyreklikk på "MX-1" ikonet i "Min datamaskin " og trykk "Eject."
  Mac OS
  Dra "MX-1" ikonet til Trash ikonet i Dock.
 6. Skru av MX-1.

Gjenopprett
 1. Hold ned pad [ 1 ] og skru på strømmen.
 2. Koble datamaskinen til MX-1s USB port via USB kabel.
 3. Åpne "MX-1" diskmappen på datamaskinen.
 4. Kopier alle backupfilene til "RESTORE" mappen.
 5. Etter at kopieringen er ferdig, løs ut "MX-1" disken i henhold til følgende prosedyre.
  Windows 8 / 7 / Vista
  Høyreklikk på "MX-1" ikonet i "Min datamaskin" og trykk "Eject."
  Mac OS
  Dra "MX-1" ikonet til Trash ikonet i Dock.
 6. Skru av MX-1.


===========================================================================================

Support

Quick Links