Support

10 års garantiROLAND 10 ÅRS GARANTI


Rolands digitalpiano er laget for å vare. Vårt fokus på kvalitet betyr at vi kan garantere at ditt piano er fri for feil i utførelse eller materiale i 10 år fra den opprinnelige kjøpsdato. Denne garantien påvirker ikke dine rettigheter i henhold til din lokale forbrukerkjøpslov.

Generelt

(a) Denne garantien tilbys gratis av Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S med registrert adresse Industriveien 2, 1337 Sandvika, Norge.

(b) Denne garantien er gyldig for følgende modeller av Roland piano: HP-504, HP-506, HP-508, HP603, HP605, HPi-50e, LX-17, LX-7 og LX-15e som er kjøpt etter 1. desember 2014 og registrert innen 12 måneder etter kjøpsdato.

Denne garantien er gyldig for følgende modeller av Roland piano: DP603, KF-10 og GP607 som er kjøpt etter 1. januar 2016 og registrert innen 12 måneder etter kjøpsdato.

Standard garantiperiode er 2 år fra kjøpsdato. Ved å registrere ditt piano innen 12 måneder fra fakturadatoen vil du motta ekstra 8 års garanti som til sammen vil gi en garantiperiode på 10 år fra fakturadatoen.

Når du registrerer ditt Roland piano for garanti hos Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S, må du oppgi kjøpsinformasjon og serienummeret på pianoet. Ditt Roland piano må være kjøpt nytt hos en autorisert Roland forhandler. Det vil bli utstedt et unikt registrert brukernummer som du kan benytte når du kontakter vår kundeservice, få tilgang til vår gratis tekniske support service eller hvis pianoet må sendes til reparasjon.

(c) Denne garantien er kun gyldig for kjøp gjort fra en autorisert forhandler av Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S. Denne garantien er ikke overførbar og gjelder ikke for produkter som er kjøpt utenfor Norge eller fra en forhandler som ikke er godkjent av Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S.

(d) For å benytte seg av garantien må du ta med produktet til den forhandleren du kjøpte produktet av sammen med kjøpsbevis (faktura, kvittering), ditt unike brukernummer samt en beskrivelse av problemet. Din forhandler kan få tillatelse fra Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S til å få det kontrollert av sin egen tekniske stab. Hvis ikke vil produktet bli sendt til et godkjent serviceverksted.

(e) Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S vil reparere eller erstatte enhver komponent uten kostnad for sluttbrukeren. Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S kan etter eget forgodtbefinnende velge å erstatte varen med et tilsvarende piano av en tilsvarende alder og tilstand. Et lignende piano vil bli tilbudt med en garanti tilsvarende den gjenværende perioden av den opprinnelige garantitiden på klagetidspunktet. Deler som er reparert eller erstattet under garantien vil bli tilbudt en garanti lik den gjenværende garantitiden på klagetidspunktet.

Denne 10 års garanti gjelder ikke:

(a) Kosmetisk eller annen skade på pianoets kabinett som skyldes forandring i temperatur, luftfuktighet, eksponering for sol, brann eller fukt (veiledning om bruk og oppbevaring av pianoet finnes i brukermanualen)

(b) Skade, korrosjon eller rust av eventuelle maskinvarekomponenter forårsaket av luftfuktighet, temperaturforandringer eller fukt (veiledning om bruk og oppbevaring av pianoet finnes i brukermanualen)

(c) Skader forårsaket av uhell, misbruk, kontakt med væske, brann, fukt, salter og syrer av svette eller annen ytre årsak.

(d) Defekter eller misfarging av noen av instrumentetets deler inkludert tangenter, pedaler, kontrollerere og brytere forårsaket av normal slitasje, fuktighet, salter og syrer av svette.

(e) Skader forårsaket av bruk sammen med et annet produkt.

(f) Skader forårsaket av tilpasning eller endring utført av noen som ikke er representant for Roland eller et autorisert Roland serviceverksted.

(g) Skader forårsaket av service (inkludert oppgradering) utført av noen som ikke er representant for Roland eller et autorisert Roland serviceverksted.

(h) Når serienummeret mangler, er endret eller har blitt manipulert.

Support

Quick Links